Yatırım Teşvik Yönetimi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Yönetimi Danışmanlığı

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR?

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Faiz Desteği
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı İndirimi (Yalnızca VI. Bölge)
 • Sigorta Primi İşveren Desteği
 • Sigorta Primi İşçi Desteği (Yalnızca VI. Bölge)
 • Yatırım Yeri Tahsisi

YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI NELERİ KAPSAR?

 Yatırım yapılacak arazi ve/veya tesiste mevcut durumun tespit edilmesi; yatırım tutarının belirlenebilmesi; hibe, kredi, teşvik ve desteklere yönelik çalışmalarının yapılabilmesi; kısacası yol haritanızın oluşturulması ve yatırımın bölgesi, konusu, kapasitesi ve tutarına göre uygunluk sağlaması durumunda Yatırım Teşvik Belgesinin alınması hizmetidir.

 •  Yatırım Teşvik Belgesi hazırlanması ve müracaat edilmesi
 • Yatırım teşvik belgesi revizyon işlemleri
 • Teşvik belgesi süre uzatımı
 • Tamamlama ekspertizi ve vizesi