Tübitak Destekleri

Tübitak Destekleri Danışmanlığı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Türkiye’deki işletmelerin araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek Ar-Ge kültürünü geliştirmek, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini destekler.

TÜBİTAK ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur.

TÜBİTAK’DAN KİMLER DESTEK ALABİLİR ?

Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri Tübitak projelerine başvurabilir. Sadece kişiler ve şahıs şirketleri başvuruları kabul edilmemektedir. Bu destekten faaliyet alanındaki ürünlerini, sistemlerini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak isteyen her sektörden tüzel firma başvurabilir.  Tübitak projelerine başvurular yıl içinde her zaman yapılabilinir, başvuru sayısında kısıtlama yoktur. Tübitak belli alan ve sektörlerde açık proje çağrıları sunmaktadır, bu projelere çağrılar belli bir zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Açık çağrı projeleri firmalara daha yüksek verimlilik getirebilmektedir. Bu nedenle firmaların yıl içinde Tübitak açık çağrı projelerini takip etmeleri firmaların lehine olacaktır.

TÜBİTAK HANGİ PROJELERİ DESTEKLER?

Tübitak destek kapsamına aldığı projeleri üç başlık altında özetleyebiliriz. Bu başlıklardan birine uygunluk yeterli olmaktadır. Firmanın bu konuda yapacağı harcamalar Tübitak tarafından desteklenir.

 • Firma için yeni ürün veya yeni bir hizmetin geliştirilmesi
 • Firmanın üretimini yaptığı ürünün yada yaptığı hizmetin iyileştirilmesi
 • Mevcut üretim sistemin veya hizmet sürecinin iyileştirilmesi

TÜBİTAK’İN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI DESTEK PROGRAMI

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek,sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütülmektedir.

Destek Programları:

1501 – Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı
1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1511-  Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı

DESTEKLENEN GİDERLER

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, ekipman ve teçhizat giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Analiz, test ve araştırma-geliştirme giderleri
 • Patent ve faydalı model giderleri
 • Teknik yazılım alımları
 • Teknik Ar-Ge danışmanlık giderleri
 • Proje danışmanlık giderleri
 • Yeminli mali müşavirlik alım giderleri
 • Bilgisayar ve sunucu giderleri

DESTEK ORANI VE SÜRESİ

Firmaların desteklenen projelerine büyük ölçekli projelerde %60, KOBİ’ ler için %75 oranında hibe (geri ödemesiz) destek verilmektedir.

TÜBİTAK tarafından büyük ölçekli firmalara yönelik 1501 – Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı üst limiti olmayan bütçe ile azami 36 ay süre ile destek verilir. Bu destek programında hibe oranı %60’dır.

TÜBİTAK tarafından KOBİ’lere yönelik  1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında ilk 3 proje için 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile destek verilir. Ayrıca bu üç projeye ek olarak ortaklı proje başvurusu yapılması halinde 2 proje daha bu programda desteklenmektedir. Bu destek programında hibe oranı %75’ dir.

Programlarda firmalara proje bütçesinin %25 i kadar ve 500.000 TL sınırını geçmemek şartıyla ön ödeme (avans) yapılabilmektedir.

TÜBİTAK PROJELERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

1- Firmanıza Check-Up yapılarak mevcut durumu kontrol edilir ve gelecek dönemde yeni proje başvuruları olabilmesi için Ar-Ge altyapısı iyileştirmesi yapılır.

2- Firmaya proje oluşturma danışmanlığı yapılır. Firmanın proje fikri TÜBİTAK’in kabul edeceği çerçevede incelenir. Projenin Ar-Ge sisteminde kurgulaması yapılır.

3- Proje yazımı, uzman ekibimiz tarafından TÜBİTAK normlarına uygun şekilde oluşturulur.

3- Proje online olarak e-teydeb sistemi üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. TÜBİTAK tarafından firmaya gönderilecek Hakem ziyaretlerinde ve hakem sunumlarında firmaya danışmanlık verilir.

4- Proje onayından sonra firmanın ara dönem ve sonuç raporlarının hazırlanması sağlanır.