Tasarım Destekleri

TASARIM DESTEKLERİ 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 2008/2 Tasarım Desteği hakkında Tebliğ çerçevesinde tasarım yapan şirketler, tasarımcı/modelistler ile ürün imalatına yönelik şirketlerin yaptığı tasarım harcamaları desteklenmektedir.

 

1)Tasarımcı Şirketler ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin; yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, tasarımcı şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları’na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle destekleniyor.

 

Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimler için (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol gibi);

  • Kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları
  • Brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları’na kadar, %50 oranında ve yıllık limitlerle destekleniyor.

 

2) İş Birliği Kuruluşlarının Desteklenmesi

İş birliği Kuruluşlarının; yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında destekleniyor.

 

Düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 60 (altmış) adet tasarımcının, yurt dışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince destekleniyor.

 

3)Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Kapsamında;

  • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşlarının toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinin toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderlerinin toplam en fazla 150.000 ABD Doları proje bazlı limitlerle %50 oranında destekleniyor.

 

4)Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Desteklenmesi

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında ve 5 yıl süresince destekleniyor.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.