Küresel Tedarik Zinciri Desteği

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

Küresel Tedarik Zinciri Desteği ile birlikte Küresel Firmalar ile işbirlikleri neticesinde ara malı üretmek, yeni ürün tedarik etmek ya da mevcut ürünü ile tedarikçi olmak gibi hedefleri olan üretici firmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje bazlı olarak %50 destek oranı ve proje başına 1.000.000$ destek limitinin olduğu Küresel Tedarik Zinciri Desteği’nin azami süresi 24 aydır.

KTZ Desteği Kapsamında Yararlanılabilecek Destekler

1.Makine, Ekipman ve Donanım Alımı

Bakanlıkça uygun görülen ve KTZ süreçlerinde ihtiyaç duyulan; ürün geliştirme, test, analiz, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımlarını kapsar. Kurulum, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez.

2.Yazılım Alımı

Bakanlıkça uygun görülen ve KTZ süreçlerinde ihtiyaç duyulan yazılımların alınması veya mevcut yazılımların güncellenmesini kapsar.

3.Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri Harcamaları

Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmetlerini kapsar. Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı

değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

4.Sertifikasyon, Test/Analiz ve Ürün Doğrulama Harcamaları

Proje kapsamında gerçekleştirilecek akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun buluna sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderlerini kapsar.