Kosgeb Destekleri

Kosgeb Destekleri Danışmanlığı

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerin teknolojik yeniliklere uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek, istihdamı artırmak, ekonomiye katkılarını, etkinliklerini ve verimliliklerini artırmak amacıyla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.

KOSGEB ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur.

KOSGEB desteklerine yıl içinde her zaman başvuracağınız destekler olduğu gibi, çağrılı destekler dediğimiz belli bir dönemi kapsayan, ilgili proje ve firma faaliyetlerine yönelik desteklerden de bulunmaktadır.

KOSGEB’in FİRMALARA FAYDASI NEDİR?

KOSGEB firmaların ve girişimcilerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerini sağlamasında, rekabet güçlerini artırmak amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesinde, yurtiçi ve yurtdışı satışlarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alınmasında, girişim ve girişimcileri destekleyerek hibe, kredi ve eğitim şeklinde fayda sağlar.

KOSGEB ‘den KİMLER DESTEK ALABİLİR ?

1-250 arasında sigortalı çalışanı olup, yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan üretim-imalat-hizmet-ticaret ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB desteklerden faydalanabilirler.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır

  1. a) Mikro işletme:On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (2018/18828 BKK ile)üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  2. b) Küçük işletme:Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (2018/18828 BKK ile)yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  3. c) Orta büyüklükteki işletme:İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri (2018/18828 BKK ile)yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  4. d) Küçük ve Orta Boy İşletme:İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatıveya mali bilançosundan herhangi biri (2018/18828 BKK ile) yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Firmalara hibe (geri ödemesiz) ve geri ödemeli şeklinde destekler sağlar.

KOSGEB ‘DEN NASIL DESTEK ALABİLİRİM ?

1- Firmanın Check-Up’ı yapıldıktan sonra ilgili desteğe başvurulur.

2- KOSGEB desteklerinden faydalanmak için öncelikle gereken bürokratik işlemler yapılır.

2- KOSGEB’de tüm desteklerin taahhüt süreleri farklılık gözetebilir.

3- Projenize KOSGEB onayından sonra projenizde yer alan harcama kalemlerinde harcama yapılır ve harcamanın faturası KOSGEB ‘e sunulur. Fatura tutarının belirli oranı(% 50-100) Kosgeb tarafından banka hesabınıza HİBE olarak yatırılır.

KOSGEB’İN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI DESTEKLER:

KOSGEB, Kobi’lerin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda başlıkları verilen programla destekler sağlar.

  1. Girişimcilik Destekleri
  2. Ar-Ge Teknoloji Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
  3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
  4. Kobi Finansman Destekleri
  5. Laboratuvar Hizmetleri
Destek İçin

Yatırım danışmanlığımız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak adına iletişime geçin…