KOSGEB Destekleri

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • Program kapsamında verilen desteklerin oranı %60’tır.

Destek Unsurları

Yurt İçi Fuar Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Yurt İçi Fuar Desteği destek üst limiti 50.000 TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Yurt Dışı İş Gezisi Desteği destek üst limiti 30.000 TL’dir.
 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteği destek üst limiti 50.000 TL’dir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.
 • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.

Tasarım Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Tasarım Desteği destek üst limiti 50.000 TL’dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Sınai Mülkiyet Hakları Desteği destek üst limiti 50.000 TL’dir.
 • TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

Belgelendirme Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Belgelendirme Desteği destek üst limiti 150.000 TL’dir.
 • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
 • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

Test ve Analiz Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Test ve Analiz Desteği destek üst limiti 100.000 TL’dir.
 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği destek üst limiti 80.000 TL’dir.
 • Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Bağımsız Değerlendirme Desteği destek üst limiti 20.000 TL’dir.

Model Fabrika Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Model Fabrika Desteği destek üst limiti 70.000 TL’dir.

Teknik Danışmanlık Desteği

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Teknik Danışmanlık Desteği destek üst limiti 40.000 TL’dir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

İşletmeniz için destek tutarı 480.000 TL’ye kadar varan İşletme Geliştirme Destek Programından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Program kapsamında iki farklı İş Birliği Ortaklık Modeli vardır.

 • İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

 • Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Desteklenecek Proje Konuları 

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İşletmeniz için destek tutarı 10.000.000 TL’ye kadar varan İş Birliği Destek Programından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • KOBİGEL Programı ile ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
 • Program kapsamında KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projeler desteklenmektedir.
 • Proje süresi en az 8 ay en fazla 36 ay
 • KOBİGEL Programı kapsamında işletmeler; geri ödemesiz destek üst limiti 300.000 TL, geri ödemeli destek üst limiti 700.000 TL olacak şekilde desteklenmektedir.
 • Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
 • Desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir. 

İşletmeniz için destek tutarı 1.000.000 TL’ye kadar varan KOBİ Gelişim Destek Programından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.
 • Bu program, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Uluslarası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Destekleri 

1)Kuruluş Ve Donanım Desteği

 • İşletme Kuruluş Giderleri,
 • Bina Tadilatı,
 • Altyapı,
 • Ofis Donanımı,
 • Yazılım Giderleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlik,
 • Ulaşım Giderleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.

Destek üst limiti 100.000 $ ve destek oranı %80

2)Operasyonel Giderler Desteği

 • Kuluçka Merkezi Kirası,
 • İşletim Giderleri,
 • Tanıtım Faaliyetleri,
 • Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.

Destek üst limiti 3.750.000 $ ve destek oranı 1. ve 2. yıl için  %80, 3 ile 5. yıllar için %60

Uluslararası Hızlandırıcı Programı

 • Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
 • Eğitim Giderleri,
 • Danışmanlık Giderleri,
 • Mentörlük Giderleri,
 • İş Yönetimi Giderleri,
 • Hukuk Giderleri,
 • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
 • Ulaşım Giderleri,
 • Konaklama Giderleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
 • Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi 3 yıl ve katılım sağlanan bir hızlandırıcı program için 15.000 $ destek verilmektedir. Destek üst limiti 60.000 $ ve destek oranı %80

İşletmeniz için destek tutarı 60.000 $’a varan Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Programın amacı, ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 • Program kapsamında,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarının arttırılması,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirilmesi,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısının arttırılması,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
 • Desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır.
 • Program destek üst limiti 300.000 TL’dir.
 • Proje giderleri için destek oranı, %70i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli olarak uygulanır.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 kez yararlanabilir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel gideri desteği
 • Yazılım ve donanım giderleri desteği
 • Tanıtım giderleri desteği
 • Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği
 • Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
 • Hizmet alımı giderleri desteği

İşletmeniz için destek tutarı 300.000 TL’ye kadar varan Yurt Dışı Pazar Destek Programından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

 • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
 • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.
 • Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır

Desteklenecek Proje Giderleri

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

 • Destek üst limiti 150.000 TL, destek oranı %75. Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

 • Destek üst limiti 300.000 TL, destek oranı %75. Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

 • Destek üst limiti 200.000 TL, destek oranı %100.

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

 • Destek üst limiti 100.000 TL, destek oranı %75.

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

 • Destek üst limiti 100.000 TL, destek oranı %75.

Diğer Giderler Desteği

 • Toplam üst limit 50.000 TL ve İşletme Kuruluş Giderleri Desteği Hariç %75 destek oranı uygulanmaktadır.

Ar-Ge İnovasyon projeleri ve ürün geliştirmeye yönelik Ür-Ge projeleri ile 750.000 TL’ye, Proje Teklif Çağrıları ile 6.000.000 TL’ye varan destekten faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Bu programın amacı yeni ürün, süreç, bilgi ve hizmet üretilmesi; bunların ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerinin desteklenmesidir. Program ie bilim ve teknoloji temelli yeni fikir ile buluşlara sahip girişimcilerin ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, Ar-Ge bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.
 • Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır. İşletmenin talep etmesi durumunda kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.
 • Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75’tir.

Kimler Başvurabilir?

Programdan araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ya da girişimciler yararlanabilir. Bu programla işletmelerin ve girişimcilerin;

 • Ürün, süreç ya da hizmet geliştirilmesi
 • Bunların kalitesinin yükseltilmesi veya
 • Maliyet düşürücü tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konulardaki projelerine destek sağlanır.

Proje Destek Kalemleri

Makine, teçhizat, hammadde, malzeme, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik

 • Desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL’dir.
 • Devlet kapsamında satın alınacak makine-teçhizat, yeni veya ikinci el olabilir.

Kira Desteği

 • Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletme ve başvuru tarihi itibariyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri tarafından sağlanan Ar-Ge destekleriyle işletmesini kuran girişimciler geri ödemesiz kira desteğinden faydalanabilir.
 • İşletmeye, TEKNOPARK’taysa aylık 1250 TL, toplam 30.000 TL’ye kadar; TEKNOPARK dışındaysa aylık 1000 TL, toplam 24.000 TL’ye kadar destek verilir.

Personel Gideri Desteği

 • Projede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için destek sağlanır.
 • Personel giderine ilişkin destek tutarı; günlük destek üst limiti ve SGK idari kayıtlarından elde edilen günlük tutardan düşük olanı alınır ve bu tutar program kapsamında çalışma gün sayısıyla çarpılarak belirlenir.
 • Destek üst limiti 150.000 TL

Proje Geliştirme Desteği

 • İşletmelere projeleri kapsamında;
 • Proje danışmanlık,
 • Eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu veya tescili,
 • Tanıtım,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, fuar ziyareti ve teknolojik işbirliği ziyareti,
 • Test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

Başlangıç Sermayesi Desteği

 • İşletmelere geri ödemesiz destek üst limiti 20.000 TL olaak şekilde destek sağlanır.
 • Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci olarak başvurusunu yapan;
 • Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar,
 • Öğretim elemanları,
 • Başvuru tarihinden önce 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri tarafından sağlanan Ar-Ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ve
 • Başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar yararlanabilir.

Siz de işletmeniz için Ar-Ge İnovasyon Projelerine 750.000 TL’ye kadar destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Programın amacı;

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi ve
 • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesidir.
 • KOBİ Teknoyatırım Destek Programına başvuru yapan işletmelere destek üst limiti, düşük ve orta düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 1.000.000 TL, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 5.000.000 TL’dir.
 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanında geri ödemesiz destekler için toplam 300.000 TL, geri ödemeli destekler için toplam 700.000 TL
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında geri ödemesiz destekler için 1.500.000 TL, geri ödemeli destekler için 3.500.000 TL
 • Hesaplanan destek tutarının %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olarak uygulanır.
 • Satın alınacak malzemeler, Yerli Malı Tebliğine uygunsa geri ödemesiz destek oranına %15 daha eklenir.

Program Kapsamında Verilen Destekler

Makine-teçhizat desteği

 • Alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olması şartıyla geri ödemesiz ve geri ödemeli destek sağlanır.

Yazılım giderleri desteği

 • Yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ya da proje süresince sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemeli ve geri ödemesiz destek sağlanır.

Personel gider desteği

 • Geri ödemesiz destek sağlanır.

Eğitim ve danışmanlık desteği

 • Geri ödemesiz ve geri ödemeli destek sağlanır.

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

 • Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için onaylanan toplam tutarın %3’ünü geçemez.

Siz de işletmeniz için orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarından üretime dayalı projelerinize 6.000.000 TL’ye kadar destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Programın amacı; Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.
 • Program kapsamında; geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
 • Yatırım proje süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay olacak şekilde 4 ayın tam katlarından oluşur.

Başvuru Şartları

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Makine-teçhizat desteği

 • Destek oranı %60
 • Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Yazılım giderleri desteği

 • Destek oranı %60
 • Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Personel gideri desteği

 • Geri ödemesiz
 • Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Referans numune gideri desteği

 • Destek oranı %60

Hizmet alımı desteği

 • Destek oranı %60

Siz de işletmeniz için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında 6.000.000 TL’ye kadar verilen destekten faydalanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.