Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri       

 • Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın sağlanması için ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek ve küresel rekabet gücünü artırmak için çalışan bir kamu kurumudur.
 • Firmalar bulundukları bölgede faaliyet gösteren ajansın yayınladığı başvuruya açık çağrılar kapsamında başvuru yapılabilir. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur.
 • Destek programlarının belirli bir yayınlama takvimi ya da konu sırası bulunmamaktadır. Yeni programların konuları ve tarihleri kalkınma ajansı yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.
 • Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları ile bölgesel, sektörel ya da genel kapsamlı hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.
 • Bölgedeki KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin, yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin artmasını bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını hedeflemektedir.

Vizyon Destek olarak firmaların bulunduğu bölgede Kalkınma Ajansı destekleri iki faaliyet altında yürütmekteyiz.

 

Proje Hazırlama Faaliyetleri

 • Proje hibe ve kredi kaynaklarının firmaya uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Proje planının oluşturulması ve proje ekibinin kurulması,
 • Proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje sunumunun hazırlanması ve hakem görüşmelerinde katılım sağlanması,
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
 • İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması,
 • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık,
 • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Proje sonuç raporu hazırlanması.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul

https://www.istka.org.tr

Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ

https://www.trakyaka.org.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir-Çanakkale

https://www.gmka.gov.tr

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir

http://www.izka.org.tr

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın-Denizli-Muğla

http://geka.gov.tr

Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak

http://zafer.gov.tr/tr-tr/

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı

https://www.bebka.org.tr

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova

http://www.marka.org.tr/

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara

http://www.ankaraka.org.tr/tr

Mevlana Kalkınma ajansı, Karaman-Konya

http://www.mevka.org.tr

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya-Burdur-Isparta

http://www.bakka.gov.tr

Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana-Mersin

http://www.cka.org.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye

http://www.dogaka.gov.tr

Ahiler Kalkınma Ajansı, Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir

https://www.ahika.gov.tr

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri-Sivas-Yozgat

http://www.oran.org.tr

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın-Karabük-Zonguldak

http://www.bakka.gov.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı-Kastamonu-Sinop

https://www.kuzka.gov.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat

http://www.oka.org.tr

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon

http://www.doka.org.tr

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt-Erzincan-Erzurum

https://www.kudaka.org.tr

Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars

http://www.serka.gov.tr

Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli

http://fka.gov.tr

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bitlis-Hakkari-Muş-Van

http://www.daka.org.tr

İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman-Gaziantep-Kilis

https://www.ika.org.tr

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır-Şanlıurfa

https://www.karacadag.gov.tr

Dicle Kalkınma Ajansı, Batman-Mardin-Şırnak-Siirt

http://www.dika.org.tr

 

 

Kalkınma ajansı destekleri hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.