İstihdam Destekleri

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal veya hizmet üretmelerinin sağlanması, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, ve proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması amacıyla KOSGEB tarafından “Genel Destek Programı” destekleri sağlanmaktadır. Genel Destek Programı kapsamında yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin destek üst limiti 50.000 TL’dir. KOSGEB’den Nitelikli Personel Desteği ile hedef işgücünü artırmaktır.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği’ne Başvuru Şartları;

  • Destek, işletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.
  • Destekten bir işletmeden destek üst limiti dahilinde aynı anda en fazla iki eleman için faydalanılabilir.
  • Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde istihdam edilmesi gerekir.

Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık

meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 TL ilave edilir.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50, 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60, 5. ve 6. bölgelerde % 70 olarak uygulanmaktadır.