İhracat Destekleri

TİCARET BAKANLIĞI ve KOSGEB İHRACAT DESTEKLERİ

Türkiye’de ihracat alanında faaliyet gösteren firmaların ihracatlarını desteklemek amacıyla hazırlanan bu programda firmamız; firmaların destek programında yol haritasını çıkartarak gerekli başvuruların yapılmasını, zaman tasarrufunun sağlanmasını, gerekli başvuruların takibinin yapılarak sonuçlandırılmasını hedeflemektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren üretici ve ticari firmalar Ticaret Bakanlığı destekleri ile beraber Kosgeb İhracat Desteklerinden de yararlanabilirler.

İhracat Destek Programı Neyi Hedefliyor?

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmesini,
 • KOBİ’lerin ihracat paylarını artırmasını,
 • KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmesini,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmayı,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmayı amaçlamaktadır.

FİRMALAR HANGİ DESTEKLERDEN YARARLANABİLİR?

 • Yurtdışı İş Seyahatleri

Firmaların yurtdışı pazar araştırması, müşteri ziyareti gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 • Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri

Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporları destek kapsamındadır.

 • Fuar Katılım Destekleri

Yurtdışında düzenlenen uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamaların desteklenmesidir.

 • Yurtdışı Ofis-Showroom-Mağaza-Depo Kira Giderleri Destekleri

Firmaların ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmı desteklenmektedir.

 • Yurtdışı Reklam, Markalaşma ve Tanıtım Destekleri

Firmaların ürünlerinin yurtdışında pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tüm tanıtım harcamaları destek kapsamındadır.

 • Yurtdışı Marka Tescil Destekleri

Firmaların yurtdışında gerçekleştirilen Marka Tescil harcamaları destek kapsamındadır.

 • Turquality®

Firmalara Turquality kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında markalaşma sürecinde destek verilmektedir.

 • Pazar Araştırması Desteği

Firmaların ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 • Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Firmaların nihai tüketiciye yönelik olmayan listesi bakanlıkça açıklanan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

 • İstihdam Desteği

Firmaların dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek amacıyla yüksek öğrenimli çalışanın brüt maaşının 1 yıl süreyle %75 desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Tasarım Desteği

Tasarımcı şirket, tasarımcı ofis ve iş birliği kuruluşlarının yurtdışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yapacakları harcamalar bakanlık tarafından desteklenir.

 • Eğitim Desteği

İhracat yapan firmaların dünya ticaretinden daha çok pay almaları amacıyla firmaların ihracat için alacakları eğitimler devlet tarafından desteklenmektedir.

 • Personel Desteği

İstihdam edilecek personel giderleri için destek verilir.