Hizmet Sektörü Destekleri

HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün geliştirmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı’nca hizmet sektörlerine yönelik destek programları yürütülmektedir. Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olgunluk seviyelerine göre ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç aşamada desteklerden yararlanabilmektedirler.

1)DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE GENEL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

 • Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar desteklenmektedir.
 • Türkiye’ de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık turizmi, bilişim, film, yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşları ile işbirliği kuruluşları desteklere başvurabilmektedir.

Destek Unsurları 

 • Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Bireysel ve Milli Fuar Katılım Desteği
 • Milli Fuar Tanıtım Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Film Platosu/Stüdyosu Kira Desteği
 • Reklam Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım Desteği
 • Yurtiçi Eğitim Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği
 • Hizmet Sektörleri Rekabet Gücünün Artirilmasi Projesi (HİSER) Desteği

2)DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN MARKALAŞMA DESTEKLERİ

 • Küresel ölçekte marka haline gelmiş şirketlerin deneyimleri dikkate alınarak hazırlanan TURQUALITY® Programı ile firmaların yönetsel bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına yardımcı olunması, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi oyuncular haline gelmeleri ve dolayısıyla olumlu Türk hizmeti imajının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Destek kapsamında hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında markalaşmak amacıyla yapacakları harcamalar ve Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar desteklenmektedir.
 • Hizmet sektörü kuruluşları, yapılan değerlendirme sonrasında markalaşma olgunluk seviyelerine göre 5 yıl süre ile uygulanan “TURQUALITY® Destek Programı”na ya da 4 yıllık destek dönemini kapsayan “Marka Destek Programı”na dâhil olabilmektedir.
 • Sağlık Turizmi, Ulaştırma, Perakende, Bilişim, Yazılım, Elektronik Oyunlar, Eğitim, Konaklama, Gastronomi, Film sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar başvurabilir.

Destek Unsurları

 • Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Rapor Desteği
 • Reklam, Tanıtım, ve Pazarlama Desteği
 • Yurt Dışı Birim Dekorasyon ve Kurulum Desteği
 • Yurt Dışı Satış Alanı Kira ve Kurulum Desteği
 • Franchising Desteği
 • İstihdam Desteği (Aşçı/şef, Yazılımcı, mühendis, tercüman)
 • Gelişim Yol Haritası Çalışması Desteği

3)YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

 • Teknik müşavirlik sektörü yaklaşık 550 milyar dolar büyüklüğü ile hizmet sektörleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Teknik müşavirlik sektörü yarattığı hizmet gelirinin yanı sıra inşaat malzemeleri ihracatına ve müteahhitlik yeni proje üstlenimine de katkı sağlamaktadır.
 • Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.
 • Son iki yıl içerisinde her bir yıla ilişkin gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde eden bütün firmalar Ticaret Bakanlığına destek başvuru talebinde bulunurlar. Başvuru, Ticaret Bakanlığı değerlendirmesinden uygunluk alabilirse firmaya destek verilir.

 Destek Unsurları

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanan Destekler

 • Proje Desteği
 • Yurtdışı Ofis Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Pazar Araştırması Desteği
 • Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
 • Seminer ve Konferans Katılım Desteği
 • Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği
 • Yurtdışı Eğitim Desteği
 • Yazılım Desteği
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği
 • Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği
 • İşbirliği Kuruluşlarına Sağlanan Destekler
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
 • Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği
 • Seminer ve Konferans Katılım Desteği
 • Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği
 • Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği

4)HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ

 • Hizmet ihracatçısı firmaların yurtdışı pazarlarda hizmetlerini daha etkin bir şekilde tanıtabilmesini teminen hizmet ihracatçılarına “Hususi Damgalı Pasaport” verilmesi uygulaması başlatılmıştır.
 • Destek kapsamında ülkemizin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve hizmet gelirlerinin arttırılmasını teminen hizmet ihracatı gerçekleştiren kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin yurtdışı pazarlarda daha etkin tanıtımını sağlamak amaçlanmaktadır.
 • Desteğe;
 • Telekomünikasyon,
 • Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Sağlık Hizmetleri
 • Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler
 • Eğlence ve Kültür Hizmetleri
 • Taşımacılık Hizmetleri
 • Mali Hizmetler
 • Diğer İş Hizmetleri sektörlerinde hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketler başvurabilir.
 • Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama hizmet ihracatı;
 • 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları şirketlerin 1,
 • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında olan şirketlerin 2,
 • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında olan şirketlerin 3,
 • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında olan şirketlerin 4 ve
 • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan şirketlerin 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.