Firma Hibe Analiz Hizmeti

Vizyon Destek, firmanızın mevcut durumunu analiz ederek, hedefleriniz doğrultusunda, yatırım ve proje planlarına uygun olarak tüm teşvik ve destekler konusunda yol haritası çizmektedir.

Firmaların kendi içinde mevcut durumu, sektörel durumu, ülke ve dünya içindeki yeri analiz edilerek firmanın satış ve karlılığına yönelik tüm teşvik ve desteklerden azami şekilde yararlanması hedeflenmiştir.

Firmanızın hibe ve teşviklerden yararlanabilmesi için izlenmesi gereken tüm yolları, hizmet metodumuzda belirlediğimiz 3 ana başlık altında yürütüyoruz.

Öncelikle firma mevcut durumunuzu analiz ediyoruz, sizlere şu an açık olan ve potansiyel gördüğümüz en uygun hibe ve teşvikleri içeren analiz raporunu sunuyoruz.

Ekiplerimiz tarafından ihtiyacınız olan, makine, ekipman, teçhizat, yazılım, personel, reklam, test, analiz, belgelendirme gibi gereksinimlerinizi içeren proje dosyamızı hazırlayarak hibe ve teşvik veren ilgili kuruma yönelik dosyamızı hazırlıyoruz.

Proje onayından sonra tüm süreçleri tarafımızdan yönetilmektedir.

Firmanızın hedefleri ve yol haritasına bağlı olarak hazırlanacak Hibe Analiz Raporu sizlere yol gösterecektir.