E- Ticaret Desteği

E-TİCARET DESTEKLERİ

Yerli işletmelerin yurt dışına daha çok ürün ve hizmet satabilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından beş farklı kapsamda destek sağlanmaktadır.

E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

 • Destekten, üyelik tarihi itibariyle Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.
 • Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetleri ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.
 • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi rekalm ve reklam bandı giderleri destek kapsamı dışındadır.
 • E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 yıl olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların sadece 1 yıllık tutarı destek kapsamındadır.
 • Onay başvurusu yapılan e-ticaret sitesini işleten Türkiye merkezli şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin Kararda yer alan şirket tanımına uyması gerekir. Onay başvurusu yapılan yabancı sitelerin Türkiye’de yerleşik bir temsilciliği olması zorunludur.
 • Onay başvurusu yapılan sitelerin, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır kullanımda olması ve E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

 

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 • Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri
 • Bu kapsamdaki faaliyetlerin yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya heyetin hedeflendiği ülke veya ülkelerin dillerinde yapılması zorunludur.
 • Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
 • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler
 • Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
 • Tercümanlık giderleri

 

Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşunca UR-GE Projeleri kapsamında düzenlenecek ikili iş görüşmelerini içeren sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri
 • Bu kapsamdaki faaliyetlerin yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya faaliyetin hedeflendiği ülke veya ülkelerin dillerinde yapılması zorunludur.
 • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
 • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler
 • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
 • Tercümanlık giderleri

 

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 • Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri
 • Bu kapsamdaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan diğer dillerde yapılır.
 • Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
 • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler
 • Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler

 

Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500’den az olmaması gerekir.

Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

 

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 • Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri
 • Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
 • Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler
 • Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler

 

Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250’den az olmaması gerekir.

Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

Sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

E-ticaret destekleri hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.