Check-Up Hizmeti Danışmanlığı

Check-Up Hizmeti Danışmanlığı

Vizyon Destek, firmaların mevcut durumunu analiz ederek, firmaların hedefleri doğrultusunda, yatırım ve proje planlarına uygun olarak tüm teşvik ve destekler konusunda firmaya yol haritası çizmektedir.

Firmaların kendi içinde mevcut durumu, sektörel durumu, ülke ve dünya içindeki yeri analiz edilerek firmanın satış ve karlılığına yönelik tüm teşvik ve desteklerden azami şekilde yararlanması hedeflenmiştir.