Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

Destek İçin

Yatırım danışmanlığımız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak adına iletişime geçin…

AR-GE ve TASARIM MERKEZİ DESTEKLERİ

 

 1. AR-Ge Merkezi Desteği

Ar-Ge merkezi kanunu (5746 sayılı kanun) Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilik kültürünü benimsemiş sürekli Ar-Ge faaliyetleri ile inovatif yaklaşımlar sunan ve pazarına yeni ürün ve teknolojiler geliştirebilen firmaları 5746 sayılı kanun kapsamın çeşitli vergi avantajları sağlamaktadır.

Ar-Ge Merkezi olmak için gereken şartlar

 • Ar-Ge Merkezinden araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeline sahip olunması
 • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması
 • Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Ar-Ge Merkezi Muafiyetleri/Destek Unsurları

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta İşveren Primi Desteği
 • Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimi
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Temel Bilimler Personel İstihdamı Desteği
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Desteği

 

 1. Tasarım Merkezi Desteği

5746 sayılı kanun ile birlikte tasarım faaliyetleri gerçekleştiren firmalar Tasarım Merkezi Desteği’nden faydalanabilmektedir.

 • Tasarım Merkezi belgesi, firmaların Türkiye’de yerleşik olması ve tasarım faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştiren en az 10 tam eş değer tasarım personeli istihdam etmesi durumunda alınabilmektedir.
 • Firma bünyesinde tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması gerekmektedir.
 • Tasarım Merkezi adayı firmanın bölümlenmiş bir alanda tasarım personellerini istihdam etmeleri ve sanayi alanlarında üretici olarak faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Tasarım Merkezi Muafiyetleri/Destek Unsurları

 • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
 • Sigorta Prim Desteği
 • Tasarım Merkezi Kurumlar Ek İndirimi
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Teşviği
 • Siparişe Dayalı Tasarım Faaliyetleri İstisnası