Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

Destek İçin

Yatırım danışmanlığımız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak adına iletişime geçin…

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezinizin proje faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, şirketinizin vergi muhasebe kayıtlarının doğru ve etkin bir biçimde yönetilmesi ve ulusal ve uluslararası teşviklerden maksimum derecede yararlanabilmeleri için tarafımızdan mali ve teknik destek vermek istiyoruz.

Uzman ekibimizle düzenli olarak yerinizde uygulamalı olarak yapacağımız Ar-Ge ve Tasarım merkezinize ait mali ve teknik danışmanlık hizmetlerimiz şu şekilde olacaktır;

*  Ar-Ge faaliyetlerine yönelik strateji ve hedeflerinin belirlenmesi,

*  Ar-Ge Merkezi finansman planının oluşturulması,

*  5746 kanun kapsamına uygun hesap planında muhasebe sisteminin kurulması ve yönetilmesi,

*  Muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanlarına 5746 kapsamı ile ilgili genel eğitimlerin verilmesi,

*  Vergi tarafında Ar-Ge faaliyetlerine ait giderlerin belirlenmesinde teşviklerin hesaplanması,

*  Vergi beyannamelerinde Ar-Ge indirimi uygulamaları ve verilerin doldurulması,

*  Gelir vergisi stopaj desteği ve sigorta primi desteği hesaplamaları ve ilgili aylarda teşviklerin hesaplanarak muhtasar beyanname ve bildirgelerin doldurulmasında ilgili destek ve danışmanlık verilmesi,

*  Hibe ve teşvik yol haritanızın çıkartılması, aktif ve potansiyel teşviklerin takibi,

*  Kurumlar Vergisi beyannamelerinde Ar-Ge indirimlerinin yönetilmesi,

*  Yıllık Ar-Ge Merkezi mali raporların doldurulması,

*  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafındaki resmi işlemlerde destek verilmesi,

*  Ar-Ge Merkezi iş akış süreçleri,

*  Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili strateji ve faaliyetlerin oluşturulması,

*  Ulusal ve uluslararası iş birlikleri için firma alt yapısının ve yol haritasının oluşturulması,

*  Ar-Ge projelerinize uygun akademik danışmanlık süreçlerinin oluşturulması,

* Tübitak, Kosgeb, TTGV, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği (Horizon 2020, Eureka, Eurostars vb.) tarafından sağlanan destek programlarının firmanıza uygunluğu,

*  Tüm Ar-Ge konularında mali ve teknik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.