Services Grid 3

İhracat Destekleri

Türkiye’de ihracat alanında faaliyet gösteren firmaların ihracatlarını desteklemek amacıyla hazırlanan bu programda firmamız; firmaların destek programında yol haritasını çıkartarak gerekli başvuruların yapılmasını…

daha fazla oku
Yatırım Teşvik Yönetimi Danışmanlığı

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri,…

daha fazla oku
Check-Up Hizmeti Danışmanlığı

Vizyon Destek, firmaların mevcut durumunu analiz ederek, firmaların hedefleri doğrultusunda, yatırım ve proje planlarına uygun olarak tüm teşvik ve destekler konusunda firmaya yol haritası çizmektedir.

daha fazla oku
Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi

Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile “yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesidir.” Bir diğer ifade ile yapılan yatırımın başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak; riskler, satış potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ve sonucunun raporlanmasıdır.

daha fazla oku
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezinizin proje faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, şirketinizin vergi muhasebe kayıtlarının doğru ve etkin bir biçimde yönetilmesi ve ulusal ve uluslararası teşviklerden maksimum derecede yararlanabilmeleri için tarafımızdan mali ve teknik destek vermek istiyoruz.

daha fazla oku
Kosgeb Destekleri Danışmanlığı

KOSGEB, Kobi’lerin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda başlıkları verilen programla destekler sağlar.

daha fazla oku
Tübitak Destekleri Danışmanlığı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Türkiye’deki işletmelerin araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek Ar-Ge kültürünü geliştirmek, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini destekler.

daha fazla oku
AB Projeleri

Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmak ve başvurulan projeleri uygulayabilmek için 3 temel aşamanın sağlanması gerekmektedir

daha fazla oku