Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi

Melek yatırımcı, genellikle parası olan kişi veya grupların, kar sağlama potansiyeli yüksek, katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olunması anlamında kullanılan bir kavramdır. Melek yatırımcılar yoluyla sağlanan finansman, risk sermayesinde benzetilmekle birlikte aralarda önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Melek Yatırımcılar ile risk sermayesi arasındaki farklılıklar şunlardır
+ Finansmanına yardımcı olunacak yatırımlarda melek yatırımcılar kendi paralarının kullanırlar.Risk sermayedarları ise,kendilerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların paralarını kullanırlar.
+ Risk sermayedarları melek yatırımcılara oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara destek verirler.
+ Melek yatırımcıların yatırım yaptıkları işletmelerin karar süreçlerine bizzat katılırlar,ancak risk sermayedarları stratejik denetimlerde bulunurlar
+ Melek yatırımcılar yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatör bir şekilde yaparken,risk sermayedarları profesyonel ve yüksek getiri amaçlı yaparlar

+ Melek yatırımcılar genellikle daha önce girişimcilik deneyimlerine sahiptirler,ancak risk sermayedarlarının girişimcilik deneyimleri melek yatırımcılara oranla daha azdır

+ Yatırım deneyimlerine bakıldığında risk sermayedarları melek yatırımcılara göre daha aktiftir ve yatırım sayısı fazladır
+Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha fazla risk alırlar ve beklentileri düşüktür
+ Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha az araştırma ve değerlendirme süreci uygularlar

* Risk sermayesi : Ellerinde büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların,gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ( KOBİ ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli bir yatırım modeli olarak tanımlanmaktadır.Risk Sermayesinin Temel özelliği,yatırım yapılan şirketlere finansman desteğinin sağlanmasının yanı sıra yönetim desteği vermeleri ve özellikle stratejik konularda karar alma mekanizmasının mutlaka içinde yer almalarıdır.

Risk Sermayesinin Unsurları

+ Teknolojik yenilik
+ Sermayeye katılım
+ Küçük İşletme
+ Hızlı büyüme
+ Uzun vadeli yatırım

Risk Sermayesi şirketlerinin yatırımlarda kullanacağı fonların kaynakları şunlardır

+ Bireysel tasarruflar
+ Sosyal güvenlik kurumları ( Emekli sandığı,SSk,Bağ-Kur )
+ Finansal kurumlar (bankalar,sigorta şirketleri )
+ Devlet
+ İşletmeler
+ Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ( vakıf,dernek )

Risk Sermayesi finansman modeli aracılığı ile yapılacak yatırımlar için takip edilecek adımları şunlardır :

* İş planının hazırlanması
* İlk değerlendirme
* Birlikte çalışma
* Değerlendirme
* Yatırım Sözleşmesi

Bir cevap yazın

Destek İçin

YAtırım fırsatları hakkında bilgi sahibi olmak için iletişime geçin…online.